Browsing Tag

lavender

ท่องเที่ยว

ชมดอกไม้ที่ Farm Tomita Furano – Hokkaido ตอน 7.1

8,857 views |

วันนี้เราออกไปนอกตัวเมือง Asahikawa อีกหนึ่งวัน เมืองจุดหมายของเราวันนี้คือเมือง Furano (富良野)

Furano อยู่ทางใต้ของ Asahikawa ไปประมาณ 60 กิโลเมตร ถ้าเดินทางด้วยรถก็ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชั่วโมง
เส้นทางก็จะเป็นเส้นทางเดียวกับการไปเมือง Biei แต่วิ่งลงใต้ไปอีก

ที่ Furano สถานที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นพวกสวนดอกไม้ ฟาร์ม และโรงงานไวน์/ชีส ที่แรกที่เรามาคือ Farm Tomita
ซึ่งรู้ล่วงหน้ามาแล้วว่าไม่มีดอกไม้ (ดูมาจากเว็บไซต์) เพราะเรามาเร็วไปและปีนี้อาการค่อนข้างแปรปรวน
แต่ก็ตั้งใจจะมาดูดอกไม้ในเรือนกระจก และกินไอศกรีมลาเวนเดอร์

Continue Reading

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com