Browsing Tag

sugi

ท่องเที่ยว ร้านอาหาร

เดินเล่นกินโน่นกินนี่ที่ Otaru – Hokkaido ตอนที่ 2.2

7,757 views |

พออิ่มท้องจากร้าน Masa Zushi แล้ว เราก็มาเดินเล่นเมืองโอตารุกันต่อ
ซึ่งส่วนมากคนก็จะไปเดินกันที่ถนน Sakaimachi กัน
แต่เราแอบนอกเส้นทางไปแวะที่โรงเบียร์โอตารุก่อน

โดยระหว่างทางก็จะผ่านคลองโอตารุ ซึ่งสะพานในรูปก็เป็นมุมยอดนิยม
ดังนั้นถ้าว่างอยู่ก็ควรรีบถ่าย เพราะบางที อาจจะมีนักเรียนมายืนถ่ายรูปหมู่ทั้งห้อง

จากสะพานไปไม่ไกลก็ถึงโรงเบียร์โอตารุ

Continue Reading

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com