Browsing Tag

ผลไม้

ท่องเที่ยว

Garden Center Yokohama

3,712 views |

โปรแกรมวันที่ 6 ของทริปคณะของเราเดินทางออกมานอกโตเกียวครับ นั่งรถไฟมายังเมืองท่าเมืองสำคัญอีกแห่งของญี่ปุ่น นั่นก็คือ Yokohama นั่นเอง จาก Shinjuku นั่งรถไฟมาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้นครับ

โดยช่วงสายและเที่ยงนั้นอยู่กันที่โรงงานเบียร์ Kirin กินข้าวเสร็จถึงได้นั่งรถไฟต่อมายังที่นี่ Garden Center ร้านขายพืชผัก ดอกไม้ ต้นไม้ และอุปกรณ์ต่างๆ ครับ

ขนาดร้านค่อนข้างใหญ่ มีสองส่วน ส่วนด้านหน้าจะใหญ่หน่อย ขายอุปกรณ์ซะครึ่งนึง อีกครึ่งก็เป็นต้นไม้ต่างๆ ด้านหน้าเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนด้านหลังเป็นพวกพืชผักผลไม้ที่นำไปเพาะปลูกเพื่อรับประทานครับ

Continue Reading

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com