Browsing Tag

ล่องเรือ

ท่องเที่ยว

ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสีในแม่น้ำ Hozugawa – Japan Nov14 ตอนที่ 2.1

5,229 views |

วันที่ 2 ของทริป เราออกเดินจากสถานีเกียวโตตั้งแต่เช้าๆ เพื่อจะไปล่องเรือในแม่น้ำ ชมใบไม้เปลี่ยนสี แม่น้ำที่เราจะไปชื่อ Hozugawa (gawa แปลว่าแม่น้ำ) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเกียวโต โดยเราจะนั่งรถไฟออกจากเกียวโตไปลงยังสถานี Kameoka แล้วก็เดินต่อจากสถานีไปอีกนิดเพื่อขึ้นเรือ

ที่จริงแล้วขามานั้นสามารถนั่งรถไฟสายโรแมนติค (Sagano Scenic Railway) มาได้ด้วย แต่ก็ต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อเผื่อเวลา ถ้าจะนั่งสายนี้ ต้องลงที่สถานี Saga-Arashiyama แล้วเดินไปขึ้นสายโรแมนติคที่สถานี Torokko Saga

จากสถานี Kameoka เราเดินมาจนถึงที่ขึ้นเรือก็เหนื่อยนิดๆ กำลังดี แต่เรือกำลังจะออกทำให้ต้องซื้อตั๋วแล้วขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอนแรกอ่านมาเหมือนว่าจะมีตารางออกเป็นรอบ ไปๆมาๆ เหมือนเต็มแล้วเค้าจะออกเลย ไม่ได้รอตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 120 นาที ไม่ได้วนกลับมาที่เดิมคือล่องไปเรื่อยๆจนถึง Arashiyama ใกล้ๆกับสะพาน Togetsukyo สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการล่องเรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ hozugawakudari.jp

Continue Reading

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com