Browsing Tag

Kojima

ท่องเที่ยว

เที่ยวถนนยีนส์ที่เมือง Kojima – Japan Nov ตอนที่ 6.2

24,766 views |

หลังจากทานซูชิที่ร้าน Uosho เสร็จ เราแยกจากชาวคณะ เพื่อจะไปยังเมือง Kojima ที่อยู่ทางใต้ของ Okayama จุดมุ่งหมายของเราก็คือถนนยีนส์ หรือ Jeans Street

ที่ถนนยีนส์มาอยู่เมือง Kojima นี่ก็เพราะว่าเป็นเมืองที่นับเป็นจุดกำเนิดของยีนส์ญี่ปุ่นโดยมีประวติยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 16 เลยครับ เริ่มจากที่ Ukita Hideie ไดเมียวของโอคายาม่า ได้ถมทะเลบางส่วนจนกลายมาเป็นเมือง Kojima นี่เอง ซึ่งที่ดินบริเวณนี้นั้นไม่สามารถปลูกข้าวได้ จึงได้มีการปลูกฝ้ายแทน เพราะสามารถปลูกได้แม้ว่าดินจะเค็มก็ตาม

หลังจากนั้นโอคายาม่าก็เป็นแหล่งผลิตสิ่งทอต่างๆที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าของคนญี่ปุ่น พอถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ชาวต่างชาติเริ่มเข้า พร้อมกับเสื้อผ้าแบบตะวันตก ทำให้ความนิยมในการใส่เสื้อผ้าแบบดั้งเดิมลดความนิยม อุตสาหกรรมสิ่งทอของโอคายาม่าจึงต้องหาผลิตภัณฑ์อย่างอื่นทดแทน ตอนแรกก็ผลิตพวกยูนิฟอร์มของนักเรียน ซักพักก็มีการคิดค้นใยสังเคราะห์ขึ้นมาแทน ผ้าฝ้ายสู้ไม่ได้ ทำให้ต้องหาอย่างอื่นผลิตขายอีกครั้ง

Continue Reading

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com